Friday, 18 December 2015

Observant llevats.


Uns llevats s'incuben 48 hores en aigua.
Uns altres llevats s'incuben 48 hores en aigua amb sucre.
Tenyim i observem.
Què observem? 

 Yeast 48 hours growing in water.
Yeast 48 hours growing in water with sugar.
 We dye and observe.
What do we observe?

40x
                                                                                        


100x


 400x

Detalls de cèl·lules en divisió (les que tenen sucre, clar!).

Wednesday, 16 December 2015

Estomes.La primera pràctica de microscòpia de primer de batxillerat tenia 3 objectius:
 

     · Investigar què són els estomes i quina funció fan.

   · Observar la morfologia dels estomes i identificar-ne les diferents parts.

    · Comparar la densitat d’estomes en l’anvers i el revers de les fulles i, si és possible, en fulles de diferents plantes. Relacionar aquestes observacions amb les adaptacions al medi dels organismes vegetals.


Com a resultat de les investigacions vam aconseguir diferents imatges de l’epidermis de dues plantes: la clívia i la planta dels diners. Vam poder comprovar que la densitat d’estomes a l’anvers de les fulles és inferior a la del revers per tal de reduir la pèrdua d’aigua per evaporació a través dels estomes.


Per altra banda vam poder aconseguir imatges de les preparacions. A partir d’aquestes imatges podem comprovar que els estomes de la planta dels diners contenen pigments vermellosos (carotens), mentre que els de la clívia contenen pigments verds (clorofil·la). 
Monday, 14 December 2015

Llei de Boyle. Boyle's law.


Els de 1er de batxillerat han estat fent un experiment per apropar-se a la llei de Boyle. Sabries explicar-ho tu?

The students of 1st of "batxillerat" have been making an experiment to try to understand Boyle's law. Could you explain it?