Wednesday, 16 December 2015

Estomes.La primera pràctica de microscòpia de primer de batxillerat tenia 3 objectius:
 

     · Investigar què són els estomes i quina funció fan.

   · Observar la morfologia dels estomes i identificar-ne les diferents parts.

    · Comparar la densitat d’estomes en l’anvers i el revers de les fulles i, si és possible, en fulles de diferents plantes. Relacionar aquestes observacions amb les adaptacions al medi dels organismes vegetals.


Com a resultat de les investigacions vam aconseguir diferents imatges de l’epidermis de dues plantes: la clívia i la planta dels diners. Vam poder comprovar que la densitat d’estomes a l’anvers de les fulles és inferior a la del revers per tal de reduir la pèrdua d’aigua per evaporació a través dels estomes.


Per altra banda vam poder aconseguir imatges de les preparacions. A partir d’aquestes imatges podem comprovar que els estomes de la planta dels diners contenen pigments vermellosos (carotens), mentre que els de la clívia contenen pigments verds (clorofil·la). 
No comments:

Post a Comment