Friday, 18 December 2015

Observant llevats.


Uns llevats s'incuben 48 hores en aigua.
Uns altres llevats s'incuben 48 hores en aigua amb sucre.
Tenyim i observem.
Què observem? 

 Yeast 48 hours growing in water.
Yeast 48 hours growing in water with sugar.
 We dye and observe.
What do we observe?

40x
                                                                                        


100x


 400x

Detalls de cèl·lules en divisió (les que tenen sucre, clar!).

No comments:

Post a Comment